Anfordringsfrit gældsbrev

Vigtigheden af et gældsbrev

Et anfordringsfrit gældsbrev er et dokument, der beskriver en aftale, som er mellem to parter. I det skriftlige dokument beskrives blandt andet lånets størrelse, hvornår lånet blev udbetalt og hvornår det skal tilbagebetales, renter og meget mere. Før gældsbrevet er gyldigt, skal begge parter underskrive det. Der er ingen krav til, hvordan et gældsbrev skal skrives blot de vigtigste informer skal være stående på det, så man ikke ender ude i problemer eller misforståelser. Det vigtigste kan fx være, hvem låntager og långiver er, hvor mange penge det drejer sig om og hvornår vedkommende skal betale tilbage. Der er flere slags gældsbreve som et anfordringsfrit gældsbrev også kendt som et familielån eller familiegældsbrev.

Hvad er et anfordringsfrit gældsbrev?
Et gældsbrev mellem familie og venner er der mange flere fordele på ift. den som skal låne.

Långiveren undlader ofte ikke at kræve renter. Desuden gives der heller ikke en fast dato for tilbagebetaling af lånet hos personen man kan stole på. I erhvervsmæssige er der dog gældsbreve, hvor man skal betale renter. Her er der også andre regler i forhold til gældsbreve og dens udformning og meget mere.

 

Når forældre ønsker at yde lån til deres børn, kan man gøre det ved at oprette et anfordringsgældsbrev. Ved at gøre det som anfordringslån, gøres lånet også rentefrit, hvilket er en stor fordel. Et anfordringslån er et lån, som omhandler en aftale hvor, der ikke er snakket dybt omkring, hvordan gælden skal afvikles.

 

Hvorfor lave et familielån?

Der laves ikke ofte skriftlig dokumentation når der gives lån mellem familie og venner. Dette er ikke altid super godt, da man glemmer, hvad aftalen af og dernæst kan der opstå misforståelser og konflikter om bl.a. hvis der skal betales renter, hvornår det skal tilbagebetales osv.

 

Man kan netop undgå konflikter og meget mere ved blot af lave en skriftlig aftale.

Sådan laver du et gældsbrev

Det er super vigtigt, at få lavet et gældsbrev. Man laver gældsbrev for at sikre de klare rammer for et bestemt lån. Gældsbrevet er netop både for långivers og låntagers interesse, da det sikrer, at der tages udgangspunkt i de mest væsentlige ting. Derfor er det vigtigt at gældsbrevet indeholder de vilkår, der er relevante og nødvendige for den skriftlige aftale. Med et gældsbrev vil der heller ikke opstår misforståelser eller konflikter, da man har snakket om det og nedskrevet det.

 

Man kan selv lave et gældsbrev ved at søge på skabeloner online eller få hjælp fra ens venner eller familie, der også selv har lavet en førhen eller søge om professionel hjælp fra en advokat.

 

De vigtigste informationer, du skal have med er om låntager og långiver, beløbets størrelse, dato for tilbagebetaling og alt andet relevant for låntager og långiver. Dernæst skal man også huske en underskrift fra både dig og den anden part. På den måde er der så indgået en juridisk bindende aftale.

 

Du skal også huske at lave eksemplarer af gældsbrevet både til dig og den anden part, da begge parter skal have et dokument som er nødvendigt for en skriftlig bindende aftale.